FACEBOOK / INSTAGRAM

Polityka Prywatności

W wykonaniu obowiązków przewidzianych Rozporządzeniem RODO poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Martyna Krawczyk (dalej „Administrator) mająca siedzibę w Warszawie (02-797), przy ul. Orszady 52a (adres email:[email protected]).

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) dla celów marketingu bezpośredniego, w szczególności przesyłania informacji handlowych oraz obsługi zapytań w związku ze świadczeniem usług Administratora w zakresie projektowania. W tym zakresie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni);
b) dla celów wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy Państwem, a Administratorem;
c) zawarcia, odnowienia/przedłużenia i wykonania łączącej nas umowy przez czas jej trwania i realizacji umowy oraz wzajemnych rozliczeń;
d) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zgodnie z innymi aktami prawnymi: Wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (np. potwierdzeń wpłat, przelewów, itp.) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywanie tych danych (podstawa prawna: obowiązek prawny);

4. Kategorią odbiorców danych są pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy Administratora, podmioty, świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne oraz teleinformatyczne, księgowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi marketingowe oraz kontrahenci wspierający działania administratora w tym zakresie.

5. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usług przez Administratora, cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanych celach.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Prawo sprzeciwu można wykonać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny: [email protected];
c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
d) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Ma Pani/Pan uprawnienie do  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Polityka Cookies

Administratorem serwisu internetowego, umieszczonego pod adresem www.tvorcza.pl (dalej „Serwis”) jest Martyna Krawczyk (dalej „Administrator”). 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki typu cookies, których zasady działania oraz sposób wykorzystania przez Serwis opisuje niniejsza Polityka Prywatności. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, użytkownik naszego serwisu internetowego ma możliwość modyfikowania ustawień oprogramowania, odpowiedzialnych za sposób i zakres wykorzystania plików cookies.

Administrator oświadcza, że pliki cookies stosowane na Stronie nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika. Administrator oświadcza, że korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana przez użytkownika.

Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze Stroną przy pomocy urządzenia, z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze Strony Administrator ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies. Czym są pliki „cookies”?

Pliki cookies – to dane informatyczne, inaczej zwane „ciasteczkami”, najczęściej definiowane jako informacje tekstowe, które są wysyłane przez serwer, a następnie zapisywane u konkretnego użytkownika strony www na urządzeniu wykorzystywanym przez niego w celu uzyskania dostępu do strony internetowej (tzw. urządzenie końcowe). Dane, które pliki cookies mogą zawierać, to miedzy innymi nazwa (adres) strony internetowej, z której zostały pobrane, czas przez jaki są przechowywane oraz numer. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez serwisy internetowe do przeróżnych celów, między innymi przez sklepy internetowe, w celu stosowania reklam, do liczników odwiedzin, sond internetowych, jak również w celu zapewnienia sprawnego działania stron, na których użytkownicy dokonują logowania za pomocą dostępnych im nazw użytkownika oraz haseł. Ogólnie stwierdzić można, iż pliki te służą przede wszystkim ułatwianiu i monitorowaniu czynności/aktywności użytkowników stron internetowych oraz badaniu ich preferencji.

Poszczególne rodzaje ciasteczek mogą zatem przechowywać informacje o użytkownikach stron internetowych, które następnie wykorzystywane są między innymi do identyfikacji danego użytkownika pod kątem wcześniejszego odwiedzenia serwisu. Popularnym i bardzo użytecznym zastosowaniem plików cookies jest właśnie usprawnienie procesu logowania na danym serwisie internetowym. Wykorzystanie pliku cookies pozwala na uniknięcie konieczności każdorazowego logowania w razie przejścia na inną stronę serwisu. Przykładowo, w serwisie który jest sklepem internetowym, dzięki zastosowaniu plików typu cookies wystarczające jest jedno zalogowanie w sklepie i następnie możliwe jest przeglądanie poszczególnych produktów (a więc podstron serwisu) bez konieczności ponownego logowania. W ten sposób usprawnia to oraz ułatwia użytkownikowi poruszanie się po podstronach sklepu.

Najczęstszym miejscem przechowywania plików cookies jest dysk twardy użytkownika. Pliki cookies zajmują mało miejsca w przestrzeni dyskowej użytkownika, dlatego przy uwzględnieniu pojemności obecnie stosowanych twardych dysków, ryzyko jego „przepełnienia” jest bardzo małe. Pliki cookie nie wpływają również na stosowane przez użytkownika oprogramowanie, ani na użytkowany sprzęt. Istnieją różne rodzaje plików cookies, jednak nie wszystkie z nich wykorzystywane są przez Administratora serwisu.

Do czego używamy plików „cookies”?
Administrator używa plików cookies w następujących celach:
a) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników;
b) ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w szczególności tzw. „utrzymanie sesji”;
c) zapewnienia skuteczności procedur bezpieczeństwa w ramach Serwisu;
d) tworzenia statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Serwisu, co z kolei pozwala na ulepszenie jego struktury i zawartości oraz na dostosowanie Serwisu do oczekiwań użytkowników.

Administrator używa następujących rodzajów plików cookies:

cookies „sesyjne” – Mają charakter plików tymczasowych, które ulegają automatycznemu usunięciu z urządzenia użytkownika (urządzenia końcowego) w momencie wylogowania z Serwisu, jak również w razie wyłączenia oprogramowania umożliwiającego dostęp do Serwisu (tj. przeglądarki internetowej) oraz w przypadku opuszczenia strony internetowej Serwisu;

cookies „stałe” – Ten rodzaj pilików cookies, w przeciwieństwie do cookies sesyjnych nie ulega usunięciu po prostym wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej Serwisu. Czas pozostawania tych plików w urządzeniu końcowym użytkownika określany jest w ich parametrach. Pozostają one zatem zapisane w urządzeniu użytkownika aż do upływu tego okresu, względnie do momentu ich usunięcia przez samego użytkownika. Usuwanie plików „cookies” oraz modyfikowanie sposobu ich wykorzystywania

Używane obecnie oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron internetowych (tzw. „przeglądarki internetowe”) posiada wbudowane opcje, pozwalające modyfikować sposób wykorzystywania plików cookies przez danego użytkownika. Standardowym rozwiązaniem, jakie jest stosowane w przeglądarkach internetowych jest domyślne akceptowanie plików cookies, jednakże możliwe są inne konfiguracje.

W celu uzyskania dostępu do takich modyfikacji, należy odszukać ustawienia danej przeglądarki internetowej. Możliwości jakie stwarza oprogramowanie są różne – przeglądarka może zarówno blokować wykorzystanie plików cookies, żądać lub informować o każdorazowym zapisaniu ich na urządzeniu końcowym użytkownika, jak również wyłączać ich stosowanie. Należy jednakże pamiętać, iż modyfikacje sposobu wykorzystania plików cookies przez używane oprogramowanie może powodować zmianę lub utratę niektórych funkcjonalności Serwisu.

Masz do nas pytania?

pisz / dzwoń

[email protected]

+48 577 666 973